شرح مدرسه بهشتی
مدیر:میرعلی عابدان

معاونان:علی حسین ضرغام و شاه حسینی

مربیان پرورشی:شاهی و عبداللهی

دبیران گروه ریاضی و هندسه:عبداللهی-رحیمی-رحیمی زاد-ندایی-قهرمان زاده و جعفری

دبیران گروه فیزیک:آذین-حسن زاده-نقی نژادو

دبیران گروه شیمی:رنج دوست-نجاتی-قربانپور

دبیران گروهادبیات:پناهی زاده-مظفری و

دبیران گروه زبان خارجه:الیفی-پیمان ایوز و هاشمیان

دبیر گروه کامپیوتر:پیمان ایوز

دبیر گروه اجتماعی:علیزاده

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 20:43  توسط مهدی |